loopbaanadvies, communicatiecoaching, gedragstraining

Coaching ‘Beter in je vel’

Beter in je vel gaan zitten….een breed begrip. Toch ondervangt het wel waar veel coaching om draait. En waar een grote behoefte aan is. Beter in je vel zitten….het is de beweging van onder ogen leren zien wie je bent – met je plussen en je minnen – en wat in de weg staat om goed in je vel te zitten. Dus leren jezelf te accepteren zoals je bent; en pas dán kijken wat er veranderbaar is. Aan jouw eigen gedrag, of aan je leven, of aan bepaalde omstandigheden, of aan ingesleten patronen. En vervolgens – ‘last but not least’ – het lef hebben om dat aan te pakken. Of het lef niet hebben maar het toch doen. Dáár gaat het om.

Uiteraard helpen wij je daarbij, want als je het in je eentje kon of durfde had je dat al wel gedaan.

Dus:

  • met compassie kijken naar jezelf en naar dat wat nodig is en daar naartoe werken
  • soms nieuw gedrag leren, omdat je oude gedrag niet (meer) werkt
  • soms met nieuw inzicht gaan kijken naar jezelf of anderen of situaties
  • soms leren je opvattingen en oordelen op te schorten
  • je leven afstemmen op de energie die je hebt, en niet door blijven hollen voor de buitenwereld of voor….
  • mindful leren om met een glimlach te kijken naar je mislukkingen, naar je onhebbelijkheden en eigenaardigheden

dat alles leidt tot beter in je vel zitten.

Het is een life-time learning proces. Maar wel een proces waarbij wij naast je blijven staan en lopen, net zolang totdat je zelf verder kunt lopen!