Congruens Loopbaanadvies
Congruens Communicatiecoaching
Congruens Gedragstraining
NIEUWS

Thema-avond: De gevolgen van pesten

 

Iedereen kent het wel. Het getreiter, het roepen van beledigende namen, het verstoppen van spullen, het duwen in de gang tot zelfs het opwachten na schooltijd. Pesten.

 Het lijkt er wel bij te horen, onlosmakelijk verbonden te zijn met opgroeien, school, je plek vinden. Maar pesten heeft gevolgen, grote gevolgen! Uit  onderzoek blijkt  dat blootstelling aan fysieke en verbale agressie op kinderleeftijd, hersenafwijkingen en psychische klachten kunnen veroorzaken. Blijvende gevolgen dus. Een ander onderzoek wees uit dat het pesten van vroeger niet alleen een schadelijk effect heeft op de zelfwaardering van volwassenen,  maar ook op hoe ze presteren in sociale interacties, leermomenten en op het werk. Bijna de helft van de ondervraagden die flink werden gepest (46%) speelde ooit met de gedachte er een eind aan te maken. Een op de vijf ondernam zelfs één of meer zelfmoordpogingen. Jaren later zeggen de slachtoffers vooral boosheid en verbittering te voelen voor het pesten waar ze vroeger onder hebben moeten leiden. Tevens dragen zij een diepgewortelde angst met zich mee.

Meer weten hierover? Meld je dan aan voor de thema-avond: Pesten van toen, gevolgen van nu Je doet dit door te mailen naar: info@congruens.nl of telefonisch contact op nemen met: 06-10849315. 

Tijd: 1 december van 19.30-21.30 (inloop van 19.30 tot 20 uur)
Lokatie: Nieuwegracht 29 in Utrecht

We kijken uit naar je komst!

Voor het stoppen van huidig pestgedrag verwijzen wij naar de Stichting Omgaan met Pesten

Noloc erkend loopbaanprofessionals, ingeschreven in het CRKBO

Congruens © 2011