Congruens Loopbaanadvies
Congruens Communicatiecoaching
Congruens Gedragstraining
Communicatiecoaching en Gedragstraining

Alle gedrag is communicatie. Ook al zeg je niets, je lichaamshouding zal toch een boodschap uitzenden. Bewust of onbewust. Bij gedragstraining concentreren we ons op dit non-verbale aspect van communicatie. De non-verbale communicatie is veruit het meest doorslaggevend in het totaal van communicatie: 70 % van hetgeen je zegt, communiceer je non-verbaal. Bij communicatiecoaching gaat het over de mondelinge of verbale communicatie. Zeg je hetgeen je zeggen wilt? Zo nee, waarom niet? Zo ja, komt de boodschap ook zo over bij de ontvanger(s)?

De gemeenschappelijke noemer bij communicatiecoaching en gedragstraining is dat de kandidaat zelf (en vaak ook diens omgeving) niet tevreden is over zijn/haar manier van communiceren. Er treden onbedoelde effecten op, of hij/zij gaat situaties uit de weg terwijl dat niet effectief en/of gewenst is. Of er treden overdreven spanningen op in zo'n situatie. De vragen die kandidaten op dit gebied hebben, gaan meestal over de thema's 'persoonlijke effectiviteit' (assertiever willen zijn of juist minder assertief willen overkomen), 'conflicthantering en onderhandelen' en 'angst voor spreken in het openbaar'.

Gedrag is vaak ingesleten, dus dat verander je niet zomaar. Een communicatiecoaching of gedragstraining begint met het in kaart brengen van het ongewenste gedrag en in welke situaties dat gedrag voorkomt. Bij spreken in het openbaar bijvoorbeeld “Altijd als ik een voordracht moet houden, ben ik zo zenuwachtig dat ik de nacht ervoor niet slaap en de eerst 5 minuten sta te schutteren”. Vervolgens kijkt de coach van Congruens naar de onderliggende patronen. Waarom doe je het zoals je het doet? Het kan zijn dat je nooit een andere manier geleerd of gezien hebt. Dan is het 'simpelweg' een kwestie van nieuw gedrag aanleren en veel oefenen. Maar veelal heeft het met je eigen opvattingen te maken: je wilt altijd aardig gevonden worden of bent bang om af te gaan. Of alles MOET altijd perfect gaan. Dit soort gedachten kunnen effectieve communicatie in de weg staan. Daarom zullen we in die gevallen én werken aan het losweken en veranderen van zulke ineffectieve gedachten én oefenen met nieuw gedrag. De begeleiding reikt je een methode aan, waarmee je effectiever in voor jou lastige situaties kunt communiceren. Het vergt wel blijvende oefening en aandacht om blijvend effect te sorteren. Hoe langer gedrag is ingesleten, hoe langer het kost om nieuw gedrag aan te leren!

Een ander aspect van communicatiecoaching is het leren van specifieke gesprekken. Congruens biedt vooral trainingen aan voor de leidinggevende of HR-manager op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. In deze trainingen gaan we in op het doel en de vorm van deze gesprekken, de specifieke technieken, de rol van de leidinggevende/HR-manager in dit gesprek en de eigen aanpak. De trainingen zijn een mix van theorie, meningsvorming en oefening.

Instrumenten
 • RET (Rationele Effectivieits-Training) 
 • gesprekstechnieken
 • Roos van Leary (interactiemodel)
 • Conflicthanteringsstijlen
 • Feedback geven en ontvangen
 • Presentatie-proef
 • Gesprekken oefenen eventueel met acteur.
Diensten
 • Persoonlijke effectivieitstraining
 • Assertiever conflicten hanteren en voor jezelf opkomen
 • Conflictvoorkomend te werk gaan
 • Vrijer leren spreken in het openbaar.

Voor leidinggevenden/HR-managers:

 • Selectiegesprek
 • POP-gesprek
 • Functioneringsgesprek
 • Beoordelingsgesprek
 • Loopbaangesprek.
Noloc erkend loopbaanprofessionals, ingeschreven in het CRKBO

Congruens © 2011